Newsletter

Výstavy a veľtrhy

Vážení kolegovia,

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje v rámci sezóny 2017 v oblasti propagácie cestovného ruchu Slovenska možnosť spoluúčasti na národnom stánku Slovenskej republiky na zahraničných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

Všetky dôležité informácie a podmienky účasti na veľtrhoch a výstavách nájdete v sprievodnom liste k akvizícii 2017.

V prípade záujmu o účasť na uvedených veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu Vás žiadame zaslať riadne vyplnenú záväznú prihlášku k vybranej výstave najneskôr do termínu uzávierky na novú korešpondenčnú adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Nám. slobody 6
810 05 Bratislava

Ministerstvo dopravy a výstavby SR si vyhradzuje právo zmeny plánu veľtrhov a výstav, výberu spoluvystavovateľov, stanovenia poradia náhradníkov, umiestnenia spoluvystavovateľov v rámci stánku, právo prípadnej zmeny projektu a stanovenia podmienok prezentácie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:


Kalendár aktivít SACR

24. - 26.02.2017
02. - 05.03.2017
08. - 12.03.2017
Anketa

Čo si myslíte o systéme kvality služieb v cestovnom ruchu, ktorý rozbieha ministerstvo dopravy?


Hlasovalo: 1398

31.4%
31.4 %  je to užitočné  

16.8%
16.8 %  je to zbytočné  

23%
23 %  nepočul som o tom  

28.8%
28.8 %  neviem sa vyjadriť  

Archív