Newsletter

Členstvo SACR v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu

Členstvo v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu zohráva veľmi dôležitú úlohu pri propagácii Slovenska v zahraničí a upevňuje jeho pozície na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. Hlavnou úlohou členstva je propagácia a marketing Slovenska ako cieľovej krajiny cestovného ruchu v zahraničí. Každá z organizácií je špecifická a zameriava sa na prezentáciu a propagáciu svojich členských krajín v určitých teritóriách.

V súčasnosti je Slovensko v zastúpení Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) členom siedmich významných medzinárodných organizácií cestovného ruchu, a to ETC, ASTA, CECTA, RDA, ICCA a NTA. SACR samostatne alebo vďaka sieti svojich zahraničných zastúpení operuje aj v ďalších medzinárodných združeniach, ktoré majú síce lokálnejší charakter, ale tvoria dôležitú súčasť propagácie a prezentácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu na svetovom trhu cestovného ruchu (napr. V4, ANTOR, Corps Touristique, AČCKA, MUISZ, AKC ČR).

Vďaka členstvu v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a aktívnemu prístupu má Slovensko v zastúpení SACR možnosť podieľať sa na ich činnosti, získať cenné informácie týkajúce sa napr. marketingových analýz, štatistických údajov a prieskumov z cieľových trhov. Ďalej má prístup k databáze jednotlivých členov, má možnosť zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach, konferenciách, seminároch a spoločných výstavách a prezentačných aktivitách.

        

ETCEuropean Travel Commission
e-mail: info@etc-corporate.org
www.etc-corporate.org  – pre odborných užívateľov
www.visiteurope.com – pre návštevníkov

Bližšie informácie

ASTA – American Society of Travel Agents
e-mail: askasta@asta.org, www.asta.org

Bližšie informácie

CECTA – Central European Countries Travel Association
e-mail: info@cecta.org
www.cecta.org – pre odborných užívateľov
www.visitcentraleurope.com – pre návštevníkov

Bližšie informácie

 

 

RDAInternationaler Bustouristik Verband
e-mail: info@rda.de, www.rda.de

Bližšie informácie 

 

    

ICCA – International Congress and Convention Association
e-mail: icca@icca.nl, www.iccaworld.com

 

Bližšie informácie

NTA – National Tour Association

www.ntaonline.com

Členstvo zahraničných zastúpení SACR v medzinárodných organizáciách CR

 

AČCKA – Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
e-mail: sekretariat@accka.cz, www.accka.cz

Bližšie informácie


ACK ČR – Asociace cestovních kanceláří České republiky

www.ackcr.cz

MUISZ – Maďarská asociácia cestovných kancelárii

www.muisz.com/hu

ANTOR Maďarsko - Asociácia zahraničných zastúpení CR

Bližšie informácie

ANTOR Ruská federácia - Asociácia zahraničných zastúpení CR
www.antor.su

Bližšie informácie

 
CORPS TOURISTIQUE e.V. in der Bundesrepublik Deutschland – Corps Touristique Nemecko

e-mail: sekretariat@corps-touristique.de,
www.corps-touristique.de

Bližšie informácie 

 
CORPS TOURISTIQUE AUSTRIA – Corps Touristique v Rakúsku

Dr. Yvette Dvorsak, Postfach 105, A - 1050 Wien
Tel. +43/699/18 20 69 18

Bližšie informácie 

Kalendár aktivít SACR

Anketa

Čo si myslíte o systéme kvality služieb v cestovnom ruchu, ktorý rozbieha ministerstvo dopravy?


Hlasovalo: 1976

28.9%
28.9 %  je to užitočné  

16.9%
16.9 %  je to zbytočné  

25.3%
25.3 %  nepočul som o tom  

28.8%
28.8 %  neviem sa vyjadriť  

Archív