Workshopy, prezentácie, road show

30.9.-1.10.2016 – ROAD SHOW India 2016 prezentácia krajín V4

Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s krajinami V4 organizuje v dňoch 30.9. – 1.10.2016 roadshow po Indii a zároveň Vám ponúka na nej aktívne participovať.

Termíny roadshow:
30.9.2016 - Mumbai
1.10.2016 – New Delhi

Termín zaslania prihlášok: 7.9.2016
Adresa na zaslanie prihlášok: emilia.kubik@pot.gov.pl; cc: vlasakova@sacr.sk    
Účastnícky poplatok: 50 EUR / workshop; 75 EUR /roadshow

Bližšie informácie

Záväzná prihláška

5.-6.10.2016 – Workshop Čeliabinsk a Jekaterinburg, prezentácia krajín V4

Slovenská agentúra pre cestovný ruch pripravuje v spolupráci s krajinami V4 (Českou republikou, Maďarskom a Poľskom) prezentáciu cestovného ruchu krajín V4 spojenú s kontraktačným workshopom a rokovaniami s turistickými firmami v Rusku, ktoré sa uskutočnia dňa 5. októbra 2016 v Čeliabinsku a 6. októbra 2016 v Jekaterinburgu.

Akvizíciu partnerov, prenájom konferenčných priestorov, prezentačnej techniky a občerstvenie zabezpečuje zahraničné zastúpenie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v Moskve. Počas prezentácie a pracovných rokovaní v Čeliabinsku sa očakáva cca 50 a v Jekaterinburgu cca 60 zástupcov miestnych TO a CK.

Podmienkou účasti je ponuka kvalitne spracovaného produktu cestovného ruchu SR vhodného pre ruský trh, vrátane cenových ponúk.

V rámci účasti majú zúčastnené subjekty k dispozícii rokovací stolík s označením, možnosť prezentácie a občerstvenie. Náklady spojené s dopravou a ubytovaním si účastníci hradia individuálne.

Svoj záujem o účasť nám, prosím, potvrďte vyplnením a zaslaním príslušného záväzného formuláru mailom na adresu: vlasakova@sacr.sk.

Uzávierka prihlášok je 5. septembra 2016. SACR si vyhradzuje právo výberu zúčastnených subjektov.

Bližšie informácie týkajúce sa daného prezentačno-pracovného podujatia Vám poskytne zahraničná zástupkyňa SACR v Moskve Ľubica Alušicová, tel.: +7 903 509 6690, e-mail: office.ru@slovakia.travel

Bližšie informácie

Záväzná prihláška

11.10.-12.10.2016 – ROAD SHOW Moskva, Saint Petersburg 2016 prezentácia krajín V4

Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s krajinami V4 organizuje v dňoch 11.10. – 12.10.2016 roadshow v Moskve a Petrohrade a zároveň Vám ponúka na nej aktívne participovať. Cieľom podujatia je informovať miestnych touroperátorov o aktuálnej ponuke cestovného ruchu v krajinách V4 a na Slovensku a upevniť spoluprácu s partnermi v oblasti CR. Účastníkmi podujatia z Ruska budú zástupcovia outgoingových cestovných kancelárií a touroperátorov.

Akvizíciu partnerov, prenájom konferenčných priestorov, prezentačnej techniky a občerstvenie zabezpečuje zahraničné zastúpenie maďarskej turistickej organizácie (Hungarian Tourism Agency) v Moskve. Počas prezentácie a pracovných rokovaní v Moskve sa očakáva cca 60 - 70 a v Petrohrade cca 50 - 60 zástupcov miestnych TO a CK.

Podmienkou účasti je ponuka kvalitne spracovaného produktu cestovného ruchu SR vhodného pre ruský trh, vrátane cenových ponúk. V rámci účasti majú zúčastnené subjekty k dispozícii rokovací stolík s označením, možnosť prezentácie a občerstvenie. Náklady spojené s dopravou a ubytovaním si účastníci hradia individuálne.

Termíny roadshow:
11.10.2016 - Moskva
12.10.2016 – Saint Petersburg

Termín zaslania prihlášok: 11.9.2016

Adresa na zaslanie prihlášok: Ms. Irina Tatarinova - tatarinova@vengria.ru; cc: Ms. Ľubica Alušicová - office.ru@slovakia.travel 

Bližšie informácie

Záväzná prihláška

24.-28.10.2016 – ROAD SHOW Southeast Asia 2016 prezentácia krajín V4

Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s krajinami V4 organizuje v dňoch 24.10. – 28.10.2016 roadshow po Juho-vychodnej Ázii a zároveň Vám ponúka na nej aktívne participovať.

Termíny roadshow:

24.10.2016 - Singapore
25.10.2016 - Kuala Lumpur
27.10.2016 - Bangkok
28.10.2016 - Manila

Termín zaslania prihlášok: 31.7.2016

Adresa na zaslanie prihlášok: urban@czechtourism.com, vlasakova@sacr.sk   

Bližšie informácie

Záväzná prihláška

25.10.2016 – Slovenský workshop Czech Travel Market, Praha 2016

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) si Vás dovoľuje pozvať na Slovenský workshop, ktorý sa uskutoční v Prahe, Česká republika, v utorok 25. 10. 2016 počas odborného veľtrhu Czech Travel Market 2016.  Začiatok Slovenského workshopu je o 9:00 hod., na rokovania sú vyhradené 3 hodiny.

Cieľom podujatia je vylepšiť doterajšiu, resp. nadviazať novú spoluprácu slovenských a českých partnerov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, a tým zvýšiť počet skupinových príjazdov českých klientov na Slovensko. Celková návštevnosť dvojdňového veľtrhu bola v minulom roku vyčíslená na viac ako 500 subjektov cestovného ruchu, z Českej republiky bolo registrovaných viac ako 100 outgoingových cestovných kancelárii a touroperátorov.

Počet slovenských účastníkov je obmedzený na 30 subjektov. Podmienkou účasti je ponuka kvalitne spracovaného produktu cestovného ruchu SR vhodného pre český trh, vrátane cenových ponúk. Odporúčame pripraviť komplexnú cenovú ponuku, prípadne zľavové produktové balíčky. V rámci účasti majú zúčastnené subjekty k dispozícii: rokovací stolík s označením, možnosť prezentácie a občerstvenie. Akvizíciu českých partnerov zabezpečuje Zahraničné zastúpenie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v Českej republike. Účastnícky poplatok je 80 EUR.

Náklady spojené s dopravou a ubytovaním si hradia účastníci individuálne. V prípade záujmu o bližšie informácie k predmetnému workshopu, prosím kontaktujte zahraničnú zástupkyňu SACR v ČR Ing. Kláru Badinkovúoffice.cz@slovakia.travel, +420 776 765 477. 

Svoj záujem o účasť na tomto podujatí prosím potvrďte vyplnením a zaslaním príslušného záväzného formuláru mailom na rovnakú adresu.

Uzávierka prihlášok slovenských účastníkov je 25. 09. 2016. SACR si vyhradzuje právo výberu zúčastnených subjektov.

Pozvánka

Záväzná prihláška

9.11.-16.11.2016 – ROAD SHOW GREAT CHINA 2016 prezentácia krajín V4

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) v spolupráci s krajinami V4 organizuje v dňoch 9.11. – 16.11.2016 roadshow po Číne a zároveň Vám ponúka na nej aktívne participovať.

Termíny roadshow:
9.11.2016 – Beijing
10.11.2016 – Shanghai
13.11. 2016 – Hong Kong
15.11.2016 - Taipei

Termín zaslania prihlášok: 30.9.2016
Adresa na nahlásenie účasti: vlasakova@sacr.sk

General schedule

Názov workshopu Krajina Termín Vystavovateľský poplatok Info
V4 Road Show 2016 India (Mumbai, New Delhi) India 30.09.-01.10.2016 50 €/workshop alebo 75 €/Road Show viac
V4 Workshop Čeliabinsk a Jekaterinburg Ruská federácia 05.-06.10.2016 - viac
V4 Road Show 2016 Moskva, Saint Petersburg Ruská federácia 11.-12.10.2016 - viac
V4 Road Show 2016 Southeast Asia (Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila) Singapur, Malajzia, Thajsko, Filipíny 24.-28.10.2016 50 €/workshop alebo 200 €/Road Show viac
Slovenský workshop Czech Travel Market, Praha 2016 Česká republika 25.10.2016 80 € viac
V4 Road Show 2016 GREAT CHINA (Beijing, Shanghai, Hong Kong, Taipei) Čína 09.-16.11.2016 - viac

Anketa

Čo si myslíte o systéme kvality služieb v cestovnom ruchu, ktorý rozbieha ministerstvo dopravy?


Hlasovalo: 78

38.5%
38.5 %  je to užitočné  

14.1%
14.1 %  je to zbytočné  

20.5%
20.5 %  nepočul som o tom  

26.9%
26.9 %  neviem sa vyjadriť  

Archív