Newsletter

Výstavy a veľtrhy

Vážení kolegovia,

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje v rámci sezóny 2017 v oblasti propagácie cestovného ruchu Slovenska možnosť spoluúčasti na národnom stánku Slovenskej republiky na zahraničných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

Všetky dôležité informácie a podmienky účasti na veľtrhoch a výstavách nájdete v sprievodnom liste k akvizícii 2017.

V prípade záujmu o účasť na uvedených veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu Vás žiadame zaslať riadne vyplnenú záväznú prihlášku k vybranej výstave najneskôr do termínu uzávierky na novú korešpondenčnú adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Nám. slobody 6
810 05 Bratislava

Ministerstvo dopravy a výstavby SR si vyhradzuje právo zmeny plánu veľtrhov a výstav, výberu spoluvystavovateľov, stanovenia poradia náhradníkov, umiestnenia spoluvystavovateľov v rámci stánku, právo prípadnej zmeny projektu a stanovenia podmienok prezentácie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:


Názov veľtrhu / výstavy Krajina Termín Vystavovateľský poplatok Uzávierka prihlášok Záväzná prihláška
Ferie for Alle Herning 2017 Dánsko 24.-26.02.2017 545,10 € 10.01.2017 stiahni
Utazás Budapešť 2017 Maďarsko 02.-05.03.2017 504,30 € 10.01.2017 stiahni
ITB Berlín 2017 Nemecko 08.-12.03.2017 959 € 10.12.2016 stiahni
UITT Kyjev 2017 Ukrajina 29.-31.03.2017 912 € 10.01.2017 stiahni
GLOBalnie Katowice 2017 Poľsko 31.03.-02.04.2017 391,20 € 10.01.2017 stiahni

Kalendár aktivít SACR

24. - 26.02.2017
02. - 05.03.2017
08. - 12.03.2017
Anketa

Čo si myslíte o systéme kvality služieb v cestovnom ruchu, ktorý rozbieha ministerstvo dopravy?


Hlasovalo: 1399

31.4%
31.4 %  je to užitočné  

16.8%
16.8 %  je to zbytočné  

23.1%
23.1 %  nepočul som o tom  

28.7%
28.7 %  neviem sa vyjadriť  

Archív