Výstavy a veľtrhy

Vážení kolegovia,

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) poskytuje v rámci sezóny 2016 v oblasti propagácie cestovného ruchu Slovenska možnosť spoluúčasti v národnom stánku Slovenskej republiky na zahraničných veľtrhoch a výstavách.

Dôležitá zmena pre rok 2016 sa týka uhrádzania spoluvystavovateľských poplatkov, ktoré sa vzťahujú na komerčné aj verejné subjekty.

Všetky dôležité informácie a podmienky účasti na veľtrhoch a výstavách nájdete v “sprievodnom liste k akvizícii 2016“.

V prípade záujmu o účasť na uvedených veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu zašlite, prosím, vyplnenú záväznú prihlášku  k vybratej výstave a v danom termíne e-mailom originál prihlášky  poštou  do centrály  SACR
nová korešpondenčná adresa:
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Lamačská cesta 8
81104, Bratislava

SACR si vyhradzuje právo zmeny plánu veľtrhov a výstav, výberu spoluvystavovateľov, stanovenie poradia náhradníkov, umiestnenie spoluvystavovateľov v rámci stánku, právo prípadnej zmeny projektu a stanovenie podmienok prezentácie.

Registrujeme len riadne a úplne vyplnené, podpísané a opečiatkované prihlášky. Po zaslaní naskenovanej prihlášky e-mailom, prosíme Vás aj o zaslanie originálu prihlášky poštou. Prosím zasielajte len aktuálnu verziu prihlášok (ku konkrétnej výstave), ktorá je k dispozícii na stiahnutie pri každej výstave osobitne.

Zaslanie prihlášky negarantuje automaticky účasť na danom veľtrhu. Prijatie záväzných prihlášok Vám bude potvrdené e-mailom. V opačnom prípade je potrebné nás kontaktovať na nižšie uvedených e-mailových adresách alebo telefónnych číslach.

Svojím podpisom súhlasíte a potvrdzujete, že ste sa s danými podmienkami účasti oboznámili a po obdŕžaní potvrdenia účasti Vášho subjektu na veľtrhu/výstave Vám bude automaticky vystavená faktúra.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na:


Názov veľtrhu / výstavy Krajina Termín Vystavovateľský poplatok Uzávierka prihlášok Záväzná prihláška
RDA Kolín 2016
(účasť len pre členov RDA)
Nemecko 05.-07.07.2016 859,68 € 01.05.2016 stiahni

Kalendár aktivít SACR

Anketa

S čím sa vám spája slovné spojenie „Dovolenka na MALTE?“


Hlasovalo: 31

41.9%
41.9 %  Dovolenka v domácom prostredí  

25.8%
25.8 %  Stavebné práce okolo domu  

32.3%
32.3 %  Dovolenka na ostrove  

Archív