Výstavy a veľtrhy

Vážení kolegovia,

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) poskytuje v rámci sezóny 2016 v oblasti propagácie cestovného ruchu Slovenska možnosť spoluúčasti v národnom stánku Slovenskej republiky na zahraničných veľtrhoch a výstavách.

Dôležitá zmena pre rok 2016 sa týka uhrádzania spoluvystavovateľských poplatkov, ktoré sa vzťahujú na komerčné aj verejné subjekty.

Všetky dôležité informácie a podmienky účasti na veľtrhoch a výstavách nájdete v “sprievodnom liste k akvizícii 2016“.

V prípade záujmu o účasť na uvedených veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu zašlite, prosím, vyplnenú záväznú prihlášku  k vybratej výstave a v danom termíne e-mailom originál prihlášky  poštou  do centrály  SACR
nová korešpondenčná adresa:
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Lamačská cesta 8
81104, Bratislava

SACR si vyhradzuje právo zmeny plánu veľtrhov a výstav, výberu spoluvystavovateľov, stanovenie poradia náhradníkov, umiestnenie spoluvystavovateľov v rámci stánku, právo prípadnej zmeny projektu a stanovenie podmienok prezentácie.

Registrujeme len riadne a úplne vyplnené, podpísané a opečiatkované prihlášky. Po zaslaní naskenovanej prihlášky e-mailom, prosíme Vás aj o zaslanie originálu prihlášky poštou. Prosím zasielajte len aktuálnu verziu prihlášok (ku konkrétnej výstave), ktorá je k dispozícii na stiahnutie pri každej výstave osobitne.

Zaslanie prihlášky negarantuje automaticky účasť na danom veľtrhu. Prijatie záväzných prihlášok Vám bude potvrdené e-mailom. V opačnom prípade je potrebné nás kontaktovať na nižšie uvedených e-mailových adresách alebo telefónnych číslach.

Svojím podpisom súhlasíte a potvrdzujete, že ste sa s danými podmienkami účasti oboznámili a po obdŕžaní potvrdenia účasti Vášho subjektu na veľtrhu/výstave Vám bude automaticky vystavená faktúra.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na:


Názov veľtrhu / výstavy Krajina Termín Vystavovateľský poplatok Uzávierka prihlášok Záväzná prihláška
ITE & MICE Hong Kong 2016 Hong Kong, Čína 16.-19.06.2016 1422,29 24.04.2016 stiahni
RDA Kolín 2016
(účasť len pre členov RDA)
Nemecko 05.-07.07.2016 859,68 € 01.05.2016 stiahni

Anketa

Konečne je tu jar! Čo vám toto ročné obdobie evokuje?


Hlasovalo: 586

29.9%
29.9 %  Veľká noc  

29.4%
29.4 %  Turistika  

18.3%
18.3 %  Práca v záhradke  

16.4%
16.4 %  Jarný wellness pobyt  

6.1%
6.1 %  Návštevy miest  

Archív