Výstavy a veľtrhy

Vážení kolegovia,

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) poskytuje v rámci sezóny 2016 v oblasti propagácie cestovného ruchu Slovenska možnosť spoluúčasti na národnom stánku Slovenskej republiky na zahraničných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

Všetky dôležité informácie a podmienky účasti na veľtrhoch a výstavách nájdete v sprievodnom liste k akvizícii 2016.

V prípade záujmu o účasť na uvedených veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu Vás žiadame zaslať riadne vyplnenú záväznú prihlášku k vybranej výstave najneskôr do termínu uzávierky na novú korešpondenčnú adresu:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Lamačská cesta 8
811 04  Bratislava

SACR si vyhradzuje právo zmeny plánu veľtrhov a výstav, výberu spoluvystavovateľov, stanovenia poradia náhradníkov, umiestnenia spoluvystavovateľov v rámci stánku, právo prípadnej zmeny projektu a stanovenia podmienok prezentácie.

Dôležitá zmena pre rok 2016 sa týka uhrádzania spoluvystavovateľských poplatkov. Z dôvodu zmeny financovania SACR od roku 2016 sa spoluvystavovateľské poplatky vzťahujú na všetky subjekty - komerčné aj verejné.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:


Názov veľtrhu / výstavy Krajina Termín Vystavovateľský poplatok Uzávierka prihlášok Záväzná prihláška
WTM Londýn 2016 Veľká Británia 07.-09.11.2016 1 894,47 € 06.09.2016 stiahni
TT Varšava 2016 Poľsko 24.-26.11.2016 561,00 € 23.09.2016 stiahni
IBTM World Barcelóna 2016 Španielsko 29.11.-01.12.2016 2 355,40 € 30.09.2016 stiahni
Vakantiebeurs Utrecht 2017 Holandsko 10.-15.01.2017 493,92 € 18.11.2016 stiahni
Ferien Messe Viedeň 2017 Rakúsko 12.-15.01.2017 559,20 € 10.11.2016 stiahni
CMT Stuttgart 2017
(možnosť účasti na menej ako 9 dní, min. 3 dni)
Nemecko 14.-22.01.2017 459,30 € 21.10.2016 stiahni
GO Regiontour Brno 2017 Česká republika 17.-22.01.2017 378 € 26.11.2016 stiahni
FITUR Madrid 2017 Španielsko 18.-22.01.2017 471,60 € 01.12.2016 stiahni
MATKA Helsinki 2017 Fínsko 19.-22.01.2017 777,30 € 05.12.2016 stiahni
ITB Berlín 2017 Nemecko 08.-12.03.2017 959 € 10.12.2016 stiahni

Anketa

Čo si myslíte o systéme kvality služieb v cestovnom ruchu, ktorý rozbieha ministerstvo dopravy?


Hlasovalo: 284

33.5%
33.5 %  je to užitočné  

15.5%
15.5 %  je to zbytočné  

23.6%
23.6 %  nepočul som o tom  

27.5%
27.5 %  neviem sa vyjadriť  

Archív