Výstavy a veľtrhy

Vážení kolegovia,

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) poskytuje v rámci sezóny 2016 v oblasti propagácie cestovného ruchu Slovenska možnosť spoluúčasti na národnom stánku Slovenskej republiky na zahraničných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

Všetky dôležité informácie a podmienky účasti na veľtrhoch a výstavách nájdete v sprievodnom liste k akvizícii 2016.

V prípade záujmu o účasť na uvedených veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu Vás žiadame zaslať riadne vyplnenú záväznú prihlášku k vybranej výstave najneskôr do termínu uzávierky na novú korešpondenčnú adresu:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Lamačská cesta 8
811 04  Bratislava

SACR si vyhradzuje právo zmeny plánu veľtrhov a výstav, výberu spoluvystavovateľov, stanovenia poradia náhradníkov, umiestnenia spoluvystavovateľov v rámci stánku, právo prípadnej zmeny projektu a stanovenia podmienok prezentácie.

Dôležitá zmena pre rok 2016 sa týka uhrádzania spoluvystavovateľských poplatkov. Z dôvodu zmeny financovania SACR od roku 2016 sa spoluvystavovateľské poplatky vzťahujú na všetky subjekty - komerčné aj verejné.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:


Názov veľtrhu / výstavy Krajina Termín Vystavovateľský poplatok Uzávierka prihlášok Záväzná prihláška
WTM Londýn 2016 Veľká Británia 07.-09.11.2016 1 894,47 € 06.09.2016 stiahni
TT Varšava 2016 Poľsko 24.-26.11.2016 561,00 € 23.09.2016 stiahni
IBTM World Barcelóna 2016 Španielsko 29.11.-01.12.2016 2 355,40 € 30.09.2016 stiahni

Anketa

Čo si myslíte o systéme kvality služieb v cestovnom ruchu, ktorý rozbieha ministerstvo dopravy?


Hlasovalo: 81

38.3%
38.3 %  je to užitočné  

14.8%
14.8 %  je to zbytočné  

21%
21 %  nepočul som o tom  

25.9%
25.9 %  neviem sa vyjadriť  

Archív