Výstavy a veľtrhy

Vážení kolegovia,

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje v rámci sezóny 2017 v oblasti propagácie cestovného ruchu Slovenska možnosť spoluúčasti na národnom stánku Slovenskej republiky na zahraničných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.

Všetky dôležité informácie a podmienky účasti na veľtrhoch a výstavách nájdete v sprievodnom liste k akvizícii 2017.

V prípade záujmu o účasť na uvedených veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu Vás žiadame zaslať riadne vyplnenú záväznú prihlášku k vybranej výstave najneskôr do termínu uzávierky na novú korešpondenčnú adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Nám. slobody 6
810 05 Bratislava

Ministerstvo dopravy a výstavby SR si vyhradzuje právo zmeny plánu veľtrhov a výstav, výberu spoluvystavovateľov, stanovenia poradia náhradníkov, umiestnenia spoluvystavovateľov v rámci stánku, právo prípadnej zmeny projektu a stanovenia podmienok prezentácie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:


Názov veľtrhu / výstavy Krajina Termín Vystavovateľský poplatok Uzávierka prihlášok Záväzná prihláška
CMT Stuttgart 2017
(možnosť účasti na menej ako 9 dní, min. 3 dni)
Nemecko 14.-22.01.2017 459,30 € 21.10.2016 stiahni
FITUR Madrid 2017 Španielsko 18.-22.01.2017 471,60 € 01.12.2016 stiahni
GO Regiontour Brno 2017
(do 10.11.2017 garantovaný zápis do katalógu)
Česká republika 19.-22.01.2017 378 € 26.11.2016 stiahni
MATKA Helsinki 2017 Fínsko 19.-22.01.2017 777,30 € 05.12.2016 stiahni
Baltour Riga 2017 Lotyšsko 03.-05.02.2017 219,60 € 10.01.2017 stiahni
IMTM Tel Aviv, Izrael 2017 Izrael 07.-08.02.2017 1 355 € 10.01.2017 stiahni
Holiday World Praha 2017 Česká republika 16.-19.02.2017 700,80 € 10.01.2017 stiahni
Ferie for Alle Herning 2017 Dánsko 24.-26.02.2017 545,10 € 10.01.2017 stiahni
Utazás Budapešť 2017 Maďarsko 02.-05.03.2017 504,30 € 10.01.2017 stiahni
ITB Berlín 2017 Nemecko 08.-12.03.2017 959 € 10.12.2016 stiahni
UITT Kyjev 2017 Ukrajina 29.-31.03.2017 912 € 10.01.2017 stiahni
GLOBalnie Katowice 2017 Poľsko 31.03.-02.04.2017 391,20 € 10.01.2017 stiahni

Anketa

Čo si myslíte o systéme kvality služieb v cestovnom ruchu, ktorý rozbieha ministerstvo dopravy?


Hlasovalo: 1114

32.1%
32.1 %  je to užitočné  

17.1%
17.1 %  je to zbytočné  

20.6%
20.6 %  nepočul som o tom  

30.3%
30.3 %  neviem sa vyjadriť  

Archív