Newsletter

Zviditeľnenie MICE destinácie Slovensko na IBTM World Barcelona


Barcelona -  SACR spolu s 9 spoluvystavovateľmi predstavili na IBTM World Barcelona možnosti kongresového a incentívneho cestovného ruchu na Slovensku. Veľtrh je popredným MICE podujatím, ktorý združuje “meetings industry” z celého sveta na jednom mieste. Prezentácie Slovenska a množstvo B2B rokovaní s odbornými partnermi zviditeľnilo Slovensko v lukratívnom MICE segmente cestovného ruchu.

V slovenskej expozícii predstavili ponuku konkrétnych MICE produktov Bratislava Tourist Board, Turizmus regiónu Bratislava, Enjoy Slovakia,  s.r.o., Satur Travel, a.s., Agritours Slovakia, Tour4u,  Košice Tourist Board & Košice DMC , Hotel Yasmin Košice a Tatry Mountain Resorts. Pre pozvaných nákupcov MICE produktov z celého sveta organizovala SACR na stánku multimediálne prezentácie. Okrem základných informácií o Slovensku sa dozvedeli o konkrétnych kongresových a incentívnych lokalitách a produktoch. Počas každej prezentácie mali účastníci možnosť ochutnať slovenské gastronomické špeciality a kvalitné slovenské víno.

SACR a subjekty cestovného ruchu absolvovali počas výstavy množstvo individuálnych rokovaní a pracovných stretnutí so zástupcami významných touroperátorov, agentúr a médií. Potenciálnych partnerov zaujímali reálne možnosti organizovania veľkých a stredne veľkých podujatí na Slovensku, konkrétne lokality s priamou dopravnou dostupnosťou, ubytovacie zariadenia najvyšších kategórií či možnosti atraktívnych a jedinečných sprievodných akcií.

Záujem hosted buyerov z Európy, USA, Ázie ale aj z Austrálie o jednotlivé slovenské subjekty turizmu bol vysoký, priemerne mal každý subjekt 30 rokovaní. Najväčší záujem bol o hlavné mesto a Bratislavský kraj, Vysoké a Nízke Tatry a Košice. Rokovalo sa aj s médiami ohľadom spolupráce alebo inzercie v zahraničných odborných MICE magazínoch.

V posledný deň veľtrhu sa uskutočnili stretnutia s nahlásenými účastníkmi Bratislava Post Event Tour a s účastníkmi Slovak Convention Bureau Famtripu do Vysokých Tatier a Košíc. Obe infocesty sa konali bezprostredne po skončení veľtrhu, aby teoretické informácie o Slovensku videli zahraniční hostia na vlastné oči aj v praxi. Celkovo bola účasť na veľtrhu IBTM World Barcelona úspešná. SACR a  Slovak Convention Bureau so svojimi členmi získali množstvo kontaktov na rozvoj novej spolupráce a zároveň sa postarali o zvýšenú vizibilitu Slovenska na poli kongresového cestovného ruchu. 

Kalendár aktivít SACR

Anketa

Čo si myslíte o systéme kvality služieb v cestovnom ruchu, ktorý rozbieha ministerstvo dopravy?


Hlasovalo: 1976

28.9%
28.9 %  je to užitočné  

16.9%
16.9 %  je to zbytočné  

25.3%
25.3 %  nepočul som o tom  

28.8%
28.8 %  neviem sa vyjadriť  

Archív