Nemeckým novinárom Slovensko učarovalo


Bratislava, 3. mája 2012. Pre skupinu nemeckých žurnalistov a švajčiarsku novinárku pripravila Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) infocestu zameranú na kvalitné liečebné kúpele a turistické atraktivity v ich okolí. Novinárov, z ktorých väčšina bola na Slovensku prvýkrát, prekvapila rozvinutá turistická infraštruktúra, kvalitné služby a gastronómia.  

Z nemeckých návštevníkov Slovenska tvoria podstatnú skupinu kúpeľní hostia. Nemci investujú do cestovania veľké finančné prostriedky. Za služby sú ochotní zaplatiť nemalé prostriedky, avšak požadujú kvalitu. Z týchto dôvodov SACR do programu infocesty zaradila kúpele, ktoré zodpovedajú medzinárodným štandardom, ako aj vysokým nárokom nemeckých hostí.

Žurnalistov sme zaviedli do Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, kde si otestovali procedúry v bahnisku a zrkadlisku. Okrem prehliadky kúpeľov v Bojniciach navštívili novinári romantický zámok a Bojnický vínny dom. Wellness program čakal účastníkov infocesty aj v posledných z trojice kúpeľov – v  Rajeckých Tepliciach. 

Oživením programu bola prehliadka Bratislavy, Banskej Bystrice, ako aj návšteva regiónu Spiš, o ktorého rozvoj sa v minulosti postarali nemeckí prisťahovalci. Novinárom sme  prezentovali Kežmarok, Spišskú Sobotu a pamiatky UNESCO - Spišský hrad a Levoču.  

Novinári sa počas infocesty zaujímali o indikácie v kúpeľoch, ako aj o históriu a pamiatky v regiónoch. Všetci odchádzali zo Slovenska veľmi spokojní a už teraz pracujú na reportážach z navštívených destinácií.