Newsletter

Cestovný ruch bude podporovať priamo ministerstvo


Bratislava – Ministerstvo dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja SR na seba priamo prevezme zodpovednosť za prezentáciu Slovenska ako atraktívnej destinácie cestovného ruchu. Od 1. januára 2017 začlení štátnu príspevkovú organizáciu – Slovenskú agentúru pre cestovný ruch (SACR), ktorá sa špecializuje na marketing a propagáciu cestovného ruchu Slovenska, priamo do štruktúr samotného ministerstva dopravy. Táto agenda tým získa väčšiu kredibilitu a zároveň sa zefektívni jej fungovanie.

„Mojim prvoradým zámerom je zvýšiť atraktivitu Slovenska ako bezpečnej a turisticky atraktívnej krajiny, a tým k nám prilákať ešte väčší počet domácich aj zahraničných turistov, ktorí ju budú chcieť objavovať. Jednotná prezentácia krajiny a podpora cestovného ruchu vo vzťahu k profesijným zväzom, zahraničiu a medzinárodným organizáciám nám vyplýva zo strategických dokumentov. Začlenením Slovenskej agentúry pre cestovný ruch priamo do štruktúr ministerstva sa navyše zefektívni jej fungovanie, keďže bude možné optimalizovať niektoré procesy,“ povedal  minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Arpád Érsek.

Presunom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na ministerstvo dopravy sa zachovajú všetky jej kompetencie a pôvodné poslanie organizácie. To znamená, marketing a propagácia krajiny ako atraktívnej cieľovej destinácie pre turistov, ktorá má čo ponúknuť. Finančné prostriedky, ktoré vzniknú úsporou administratívy a využitím existujúcich odborov ministerstva, sa použijú na ďalšie aktivity spojené s lepšou prezentáciou  Slovenska v zahraničí.

Posledné ukazovatele aktuálneho vývoja cestovného ruchu na Slovensku sa vyvíjajú  pozitívne. V porovnaní s predchádzajúcim rokom  (obdobie Január až august) ide o nárast počtu návštevníkov v jednotlivých regiónoch Slovenska o takmer 20 percent. Rovnako, zvýšil sa aj počet prenocovaní u nás oproti vlaňajšku o 18 percent. Návštevníci na Slovensku strávili viac ako osem miliónov prenocovaní.

 ZDROJ: Opens external link in new windowMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRKalendár aktivít SACR

Anketa

Čo si myslíte o systéme kvality služieb v cestovnom ruchu, ktorý rozbieha ministerstvo dopravy?


Hlasovalo: 1976

28.9%
28.9 %  je to užitočné  

16.9%
16.9 %  je to zbytočné  

25.3%
25.3 %  nepočul som o tom  

28.8%
28.8 %  neviem sa vyjadriť  

Archív